745 Elektrošrot, automobilové řídící jednotky

745 Elektrošrot, automobilové řídící jednotky

Výkupní cena: 9,00 Kč/kg