745 Elektrošrot, tachometry

745 Elektrošrot - tachometry

Výkupní cena: 1,00 Kč/kg