780 Elektrošrot, konektory Cu - Ms

780 Elektrošrot, konektory

Výkupní cena: 1,00 Kč/kg

ostatní nezlacené, či netříděné Cu + Ms konektory

Doplňující fotografie

780 Elektrošrot, konektory780 Elektrošrot, konektory780 Elektrošrot, konektory780 Elektrošrot, konektory780 Elektrošrot, konektory780 Elektrošrot, konektory