Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

ZNĚNÍ ZÁKONA č. 185/2001 Sb.,